Privacyverklaring

In deze privacyverklaring van Fysiotherapie Beweeg en Ontspan lees je welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, voor welke doeleinden en hoe jouw gegevens beschermd worden. Deze privacyverklaring is voor alle werkzaamheden ten behoeve van Fysiotherapie Beweeg en Ontspan.
Fysiotherapie Beweeg en Ontspan verwerkt alleen persoonsgegevens voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over Fysiotherapie Beweeg en Ontspan

Fysiotherapie Beweeg en Ontspan is een eenmanszaak en staat op naam van Maaike Grovenstein.

Onder deze handelsnaam worden de volgende diensten aangeboden:

  • Fysiotherapie (inclusief Medical Taping en Dry Needling)
  • Personal Training
  • Groepstraining Beweeg en Ontspan Indoor
  • Groepstraining Beweeg en Ontspan Outdoor
  • Massage

Maaike Grovenstein beheert de volgende websites:

www.fysiotherapiebeweegenontspan.nl
www.fysiobeno.nl
www.fysiotherapierokkeveen.nl
www.fysiorokkeveen.nl
www.beweegenontspan.nl
www.fysiobeweegenontspan.nl

Maaike Grovenstein haar eigen gegevens zijn:

Maaike Grovenstein
Cypresgroen 22
2718 EL Zoetermeer
maaike@fysiobeno.nl

KVK nummer: 66826160

Welke gegevens verzamelt Fysiotherapie Beweeg en Ontspan, en waarom?

Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief (klik hier):
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat je onze site benadert
Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven. Je IP-adres en je locatiegegevens gebruiken we om te analyseren waar onze bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op de websites zij interessant vinden. Uiteraard is jouw emailadres beveiligd in mijn systeem.

Wanneer je het contactformulier invult, of een afspraak maakt via de website (klik hier):
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– IP-adres
– Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat je onze site benadert
Deze persoonsgegevens gebruiken we om je de gevraagde informatie toe te sturen of om contact met je op te nemen wanneer je vragen hebt over Fysiotherapie Beweeg en Ontspan. Je IP-adres en je locatiegegevens gebruiken we om te analyseren waar onze bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op de websites zij interessant vinden.

Wanneer je in consult komt voor Fysiotherapie, Personal Training en/of Groepstraining Beweeg en Ontspan Indoor en Outdoor, kom je terecht in het medische, beveiligde systeem (Intramed):
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Straat en huisnummer
– Postcode en woonplaats
– Geboortedatum
– BSN-nummer
– Verzekeringsgegevens
– Gegevens over je gezondheid en alles wat relevant is voor een consult Fysiotherapie
Wij gebruiken je gegevens om een factuur te maken voor de zorgverzekering, daar moeten deze gegevens verplicht opstaan. Gegevens over je gezondheid, vallen in de Wet AVG onder bijzondere persoonsgegevens. Wij verzamelen deze gegevens in een persoonlijk intakegesprek, en niet via een formulier op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij jij daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft, bijvoorbeeld omdat dit nodig is voor rapportage aan derden (zoals bijvoorbeeld een huisarts, ziekenhuis, specialist). Daarnaast gebruiken we je gegevens om na afloop van de begeleiding eventueel een evaluatieformulier te sturen en/of nog eens te informeren hoe het met je gaat.

Alle gegevens worden alleen verwijderd wanneer jijzelf opdracht geeft dat jouw gegevens verwijderd moeten worden (Wet WGBO). Digitale contactformulieren worden bewaard in de mailbox van Fysiotherapie Beweeg en Ontspan (maaike@fysiobeno.nl). Deze gegevens gebruiken we om je nogmaals te attenderen over alle activiteiten van Fysiotherapie Beweeg en Ontspan, waar je je zelf ook weer voor kunt afmelden.

Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen (voornamelijk van toepassing bij Beweeg en Ontspan Indoor en Beweeg en Ontspan Outdoor). Het gaat dan bijvoorbeeld om je beweegmomenten, je ontspanmomenten, je balans in privé en werk. Deze gegevens worden bewaard in een dossier, welke veilig worden gedocumenteerd.
Wij gebruiken je gegevens om je inschrijving te verwerken, een factuur te genereren, je een intakeformulier toe te sturen en je informatie te verstrekken. Je gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij je hier zelf opdracht voor geeft.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Fysiotherapie Beweeg en Ontspan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Dit gebeurt onder andere door een “clean desk” policy, alsook het beveiligen van het medische systeem (Intramed) en de laptop zelf, met een inlog en wachtwoord.
Indien jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of je hebt aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met Maaike op via maaike@fysiobeno.nl

Cookies of vergelijkbare technieken

Fysiotherapie Beweeg en Ontspan maakt geen gebruik van analytische cookies, deze hebben dus ook geen invloed en inbreuk op jouw privacy. Ook maakt Fysiotherapie Beweeg en Ontspan niet gebruik van de Facebook-pixel.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonder toestemming worden jouw gegevens niet gedeeld aan derden, tenzij Fysiotherapie Beweeg en Ontspan dit verplicht is op basis van wettelijke verplichting voor de bedrijfsvoering.

Privacy by default en Privacy by design

Privacy by default; Fysiotherapie Beweeg en Ontspan gaat er bij de verwerking van persoonsgegevens vanuit dat “nee” de standaard is. Daarom is het verplicht voor iedereen, om toestemming te verlenen van zijn of haar persoonsgegevens en staat hierbij ook een verwijzing naar de privacyverklaring, te vinden op elke webpagina van alle beheerde websites (onderaan). Dit vinkje moet altijd actief op “ja” worden gezet.

Privacy by design; Fysiotherapie Beweeg en Ontspan zorgt ervoor dat bij alle ontwerpen van onze diensten, de persoonsgegevens goed worden beschermd. Fysiotherapie Beweeg en Ontspan verzamelt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en zal deze gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren.
Medische dossiers bewaard Fysiotherapie Beweeg en Ontspan niet langer dan noodzakelijk, met een maximale bewaarplicht van 7 jaar. Ook worden jouw gegevens verwijderd indien je daar zelf om verzoekt.

Samenwerkingsovereenkomsten met Fysiotherapie Beweeg en Ontspan

Nieuwsbrievensysteem Mailchimp
Google Analytics
Websitewinkel (beheer website)
Intramed (beheer medische systeem)

Fysiotherapie Beweeg en Ontspan kan verwerkersovereenkomsten hiervan overleggen.
We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze wettelijke verplichting, verwijderd.
De dossiervorming van jouw medische gegevens in Intramed (medische systeem), bewaren we tenminste 15 jaar, om aan de wettelijke verplichting, gesteld door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst), te voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. De rechten en plichten.

Je hebt altijd het recht om jouw eigen persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Fysiotherapie Beweeg en Ontspan. Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat wij al je gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.

Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben naar jou of een door jou aangewezen persoon, organisatie, ziekenhuis, huisarts, specialist te sturen. Stuur in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar maaike@fysiobeno.nl. We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandelen en reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.

Ben je niet tevreden met de manier waarop wij zijn omgesprongen met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.